Sorry, this content is not currently available in the mobile view. Switch back to desktop view to access this page

Sosialvolontører på HI Bergen Montana

Les mer om Sosialvoluntør prosjektet her: www.volunteering.no/

HI Norge er overbevist om at det å reise på vandrerhjem kan være en berikende og lærerik opplevelse. Vårt mål er å fremme kontakt og interaksjon mellom gjestene og lokalmiljøet. Dette er hvorfor vi har startet flere prosjekter med sosialvolontører.

En god atmosfære på vandrerhjemmet kommer av forskjellige ting, men noe av det mest viktigste er interaksjonen mellom verter og gjester. Noen av våre vandrerhjem på Vestlandet deltar i et prosjekt med sosialvolontører nettopp for å fremme denne interaksjonen. Hvordan det funker i praksis? Vi inviterer entusiastiske mennesker fra over hele verden og gir dem mulighet til å bo og være frivillig på et av våre vandrerhjem i en bestemt periode, som regel mellom 6 uker og 3 måneder.

Våre volontører er selv svært engasjerte og reiseglade folk, og de bidrar til en åpen og inkluderende atmosfære på vandrerhjemme ved å bruke fellesarealene og å organisere sosiale aktiviteter for både gjestene og mennesker i nabolaget. Disse aktivitetene har en eksplisitt fokus på interkulturell interaksjon.

Våre volontørprosjekter hjelper oss å virkeliggjøre HI Norges målsetninger og å skape en forbindelse mellom reisende, vertskapet og nærmiljøet. På den måten fremmer vi en større forståelse mellom forskjellige mennesker og deres kultur og samfunn.